14 7 18200 62 107 Totaal 18369 Aansluitingen buiten de Gemeente. IV. Totaal 29 29 Loosduinen Wassenaar Veur (Leidschendam) 18 11 Enkelvoudige aansluitingen Hoofdtoestellen Volgende-toestellen Publieke stations V olgende-toestellen Dienstaansluitingen Hoofdtoestellen Volgende-toestellen Onder de aansluitingen van de Telephoon-Maatschappy Voorburg—Rijswijk” zijn er 4 buiten het concessiegebied. 61 1 11669 6531 43 64 1 27 1 Uit voorgaanden staat blijkt, dat het aantal aangesloten nummers op de Centraal-bureaux in Den Haag en Scheve- ningen 12137 bedraagt. Het totale aantal der nummers, welke door deze Centraal-bureaux en door het hulpbureau te Voor burg met elkander in verbinding kunnen worden gebracht, bedraagt 12521. Op bedoelde 12137 aansluitingen zijn 18369 toestellen, in eigendom aan de Gemeente toebehoorende, verbonden, ver deeld als volgt Onder de hoofdtoestellen zijn 439 schakelborden mede- gerekend. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Buiten de Gemeentegrens. Onder de Gemeente Buiten het concessiegebied. Binnen het concessiegebied.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 458