14 8 V. Verbindingslijnen. bureaux 126 2. 3. 4. Totaal- 230 I Overzicht vau 2 145 63 21 5. 6. 4 2 o 52 10 81 8 3 de Gemeente het Kijk de Telephoon-Maatschappy „Voorburg-Ryswyk”. Totaal 1. Verbindingslijnen tusschen de Den Haag en Scheveningen Aanvraaglijnen Rijkstelefoon a. C.-B. Haag b. C.-B. Scheveningen Correspondentielijnen Rijkstelefoon a. C.-B. Haag b. C.-B. Scheveningen Telegram-aanvraaglijnen a. C.-B. Haag b. C.-B. Scheveningen Klokkenlijnen Telegramlijnen tusschen C.-B. Voorburg en het Telegraafkantoor Den Haag VI. Particuliere lynen. Onder particuliere lijnen worden in dit verslag verstaan de lijnen, waarop geen locaal telephoonverkeer mogelijk is, en die uitsluitend bestemd zyn voor telephonische gemeen schap tusschen de perceelen, welke door de betrokken lynen zijn verbonden. Op 31 December 1918 was het onderhoud van 145 particu liere lijnen tegen eene vaste jaarlijksche vergoeding aan den Telephoondienst opgedragen. Hiervan waren er: ten behoeve van particulieren VIL Volgende-toestellen e.d.. het aantal abonnementen, gesloten voor volgende-toestellen e.d., onderscheidenlijk op 1 Januari en 31 December 1918. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEI’HOON. SOORT. T) •n I Aantal op I 31 Dec. 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 459