14 1888 11610 3727 325 2176 1029 12 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 17225 3530 20755 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 0.437 0.361 0.405 0.431 0.424 0.465 1 u. 25 m. 1 u. 17 m. 1 u. 25 in. 1 u. 23 m. 1 u. 56 m.!2 u. 36 n>. Gemiddeld percentage per dag gestoord Gemiddelde tijdruimte voor het opheffen der storingen. C.-B. Scheveningen. In de centrale-inrichting toestellen binnen- en buitenleidingen Totaal C.-B. Haag. In de centrale-inrichting toestellen binnen- en buitenleidingen Wegens gebrek aan benzine konden ook in 1918 de auto mobielen niet in voldoende mate worden benut. Het gevolg daarvan was, dat de gemiddelde tijdruimte voor het opheffen der storingen niet onbelangrijk is toe-W genomen. De gemiddelde tijdruimte voor het opheffen der storingen, gerekend vanaf het tijdstip, waarop zij ter kennis van het storingenbureau werden gebracht, bedroeg over 1918 2 uur 36 minuten, het percentage gestoorde aansluitingen ge middeld per dag 0.465. De verhouding van deze cijfers tot de overeenkomstige in vorige jaren blijkt uit den volgenden staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 463