GEMEENTELIJKEN TELEPH00ND1ENST 14 Administratief en Financieel Verslag ’s-GRAVENHAGE 1918. VAN DEN VAN OVER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 465