14 INHOUD. Bladzijde. 44—45 VI. 70—71 XIII. 72—73 XIV. 74—75 XV. 76—78 XVI. 79 IV. V. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 46—47 46—47 48—49 48—49 50—55 56—69 36—41 42—43 20—21 22—35 i Volg nummer. I. II. III, Bedrijfsrekening Specificatie van de bedrijfsrekening. Verantwoording der buitengewone Ont vangsten en Uitgaven Verlies- en Winstrekening Exploitatie rekening „Aansluitingen en parti culiere lijnen” Exploitatie-rekening „Publieke Spreekge- legenheden” Rekening „Werken volgens Tarief”. Rekening „Werken buiten Tarief” Rekening „Telephoongids” Balans per 31 December 1918 Beknopte inventaris per 31 December 1918 Overzicht van de kosten van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen Overzicht van de zuivere baten en lasten over de vijf laatste jaren Overzicht van de linancieele uitkomsten van het Gemeentelijk Telephoonbedrijf vanaf den aanvang der exploitatie Berekening van het bedrag, waarvoor het Gemeentelijk Telephoonnet c.a. door hèt Rijk had kunnen worden overgenomen per 31 December 1916, en van de linancieele gevolgen, die daaruit voor de Gemeente zouden zijn voortgevloeid Staat, aanwijzende het aantal geabonneerden per 1 Juli 1903 en verder per 1 Januari van de jaren 1904 tot en met 1919, als mede. de toeneming van datum tot datum

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 467