I 14 14 x. I ÉL I 20 21 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON; B E D R IJ F S|{ E K E XI N G. I. 1918. krt.. LASTEN. 1917. 1917. BATE N. Art.. Werkelijk. Werkelijk. Begroot. 1. f 989.490,36 f 950.236,54 fl.013.000,— f 99.597,80s f 100.000,— ,f 108.100,— f 108.053,61s II. 27.078,56s 21.000,— 35.400,— 35.361,91s j tn 14.278.76 n 10.000,— 11.539,53 werken vol- i 48.195.15 60.000,— 55.855,75 I 42.088,56 50.000,— 56.000,— 55.827,11 werken bui- IV. 42.088,83 8.000,— 30.802,07 tele- I 13.926,67s 4.000,— 26.000,— V. 25.159,18 11.111,96 5.000,— 1.230,70 5.157,06 12.000,— 12.600,— 12.528,90 r> r> Y! 85.031,86 83.100,— VII. 139.000,— 138.521,75 n Y) n 39,22s 500,— 500,— XI. r» 36.081,25 36.500,— 37.600,— 37.575,— 35.392,61 n fl. 113.821.' fl.058.369,34 fl.102.800,— f 832.852,80 fl.049.800,— f 856.800,— fl.046.093,75 Gezien 4.000,—; 2.800,— 4.741,84 3.962,91 De Administrateur-Boekhouder, H. van de Ven. De Directeur, G. E. van Lier. 1918. Begroot: i Oorspron kelijk. n n 336.392,61 88.876,79 209.330,60 2,'!i.f.| Na wyziging I bjj besluit v. d. i Gemeenteraad en van B. en W.. Totaal der baten Totaal der lasten 832.852.80 Voordeelig saldo fl.058.369,34 fl.102.800,—I fl.102.800,— f 1.113.821,73 I 856.800,—„1.049.800, 53.000,— 200.000,— 81.876,79 232.430,60 856.800,— j f 225.516,54 f 246.000,—j f Opgemaakt 336.155,24 88.079,85 208.831,19 I. Kosten van be- j diening i II. Storingendienst, I enzI jll. Kosten van wer- ken volgens tarief IV. Kosten van wer- i ken buiten tarief V. ; Kosten van den telephoongids. Opbrengst van abonnemen ten Opbrengst van gesprekken in publieke spreekgelegen- heden III. I Opbrengst van gens tarief Opbrengst van ten tarief Opbrengst van den phoongids VI. Rente van kasgeld, disconto, enz Bijzondere inkomsten VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VIJ Onderhouds kosten >’H.' Algemeene on kosten 111. Renten I Afschrijvingen. X. Oninbare pos- ten Uitkeeringen aan de Ge- meen te ■II. Onvoorziene uitgaven 235.198,99s 71.468.26 217.184,54s 1.046.093,75 f 67.727,98

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 468