14 I 22 VERSLAG DEK GEMEENTE-TELEPHOON. II. Specificatie van de Bedrijfsrekening. BATE N. 1917. Opbrengst van abonne- 1. a. f 153.171,87 f 139.775,01 407.400,49 401.105,74 c. 160.745,07 174.806,95 f 864.000,— e. 3.266.08 3.167,75 2.384,68 2.285,— n 2. a. 7.369,24 8.035,37 7.157,50 c. 2.898,19 n w n •n j, n 419,1 n f 966.000, f 927.921,20 70.000,— 1.000,— 11.122,29 457,07 3.551,64 92.344,57 1.599,57 58.241,82 9.556,65 2.795,04 76.967,21 1.194,81 63.208,50 9.593,82 r» 18.000,— 3. 4. 5. 271,96' f 897.680,18 13.000,— 1918. Begroot. Werkelijk. Art. I. i menten. Netaansluitingen Abonnementen a f 55, per jaar b. Abonnementen a f 65, per jaar Abonnementen a f 75, per jaar d. Abonnementen a f 90, per jaar Gemengde abonnementen f. Abonnementen buiten ,de Gemeentegrens i g. Abonnementen buiten den eoncessiecirkel Schakelborden: Verbonden aan 1 netaan- sluiting b. Verbonden aan 2 netaan sluitingen Verbonden aan 3 netaan sluitingen d. Verbonden aan meer dan 3 netaansluitingen. Volgende-toestellen Stopcontacten Extra-schellen a. Gewone extra-schellen b. Groote c. Extra-schellen met schut- kap of condensator Over te brengen 11.006,78] 445,751! I 6.219,17 2.736,64

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 469