14 24 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. B A T E X. 1917. •n f 36.000,— f 20.348,15 f 28.712,50 8.000,— j f 42.088,82 f 30.802,07 f f 2.138.10 1.121,10 104,20 37,— 100,— r n 72,60 50,— n n n f 5.000,— f f 2.811,60 4.741,84 4.000,— 4.000,— 27.143,25 f 55.855,75 1918. Begroot. Werkelijk. f 4.741,84 24.000,— 27,847,— f 60.000,— f 48.195,15 n f Art. IV. Opbrengst van werken buiten tarief 38,70 8.830,90 f 11.111,90 n f 1.230,70 f 15.000,— 5.500, 3.500,— f 24.000,— 4.850,— f b. Verhuizingen, verplaat singen en vervangingen 1. Verhuizingen 2. Verplaatsingen 3. Vervangingen f 18.156,25 5.840,50 3.146,50 f 27.143,25 0 f Recapitulatie. a. Nieuwe aansluitingen e.d. b. Verhuizingen, verplaat singen en vervangingen Art. VI. Rente van kasgeld, disconto, enz.. 1. Rente van gelden, gedepo neerd by de Haagsche j Commissiebankf 2. Kortingen van leveranciers voor vervroegde betalingen f 17 630,— 6.848,— 3.369,— f 27.847,— Y> 1 f 2.811,60 Art. V. Opbrengst van den tele- phoongids. 1. Extra-vermei ding 2. Voor het aanbrengen van veranderingen in vermel dingen 3. Voor verkoop van nieuwe en oude gidsen 4. Advertentiën

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 471