14 L i f f 25 VERSLAG DER GEMEEN TE-TELEPH00N. BATE N. 1917. Begroot. 3- f f f 3- 3- 6,95 6,95 6,95 n r> n 575,86 119,73 20,05 n n 308,75 320,— 320,- n 1.121,— 927,50 50,— n 2.400,— n n 2.800,— f ft 3.647,61 170,715 5.845,13 5 1918. Werkelijk. 2.382,13 214,85 f 3.962,91 Art. Vil. Bijzondere inkomsten. 1. Recognitie Delfland. 2. palenroute Loos- duinscheweg 3. Boeten, opgelegd abonneerden 4. Verkoop oude kisten 5. Diversen: a. Vergoeding voor vrije woning, vuur en licht b. Vergoeding voor admini stratiekosten bij contract- overschryving c. Winst op verkochte goe deren d. Diversen aan ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 472