14 26 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTEN. 1917. f 70.181,25 f 73.781.15 f 60.923,07 950,— f 108.053,615 n 5. Diversen I 14.400,— f 27.078,565 f 35.400,— f 42.088,56 f 55.827,11 f 50.000,— f 42.088,56 f 55.827,11 6.000,— f 56.000,— 29.716,305 433,42 663,90 2.018,86 40,78 8.100,— f 99.597,805 f108.100, f108.053,615 1.370,83 s| 1.500,— 118,75 659,99 2.769,195 29,655 1918. Begroot. Werkelijk. f 35.361,915 Verhoogd bij besluit van B. en W. d.d. 16 Mei 1919, No. 11.952/105, Afd. G. B. n f 99.597,80 s f 100.000,— 15.333,04 183,97 f 35.361,91s Verhoogd bij besluit van B. en W. d.d. 16 Mei 1919, No. 11.952/105, Afd. G. B. 24.000,— I 2.000,— I 1.250,— I 33.578,26 801,— 865, f 4.798,40 10.973,65 60,19 4. Onderhoud automobielen,enz. 11.188,735 57,59 f 27.078,56s f 21.000,— f 4.163,66 15.681.243 Art. III. Kosten van werken volgens tarief Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 26 Mei 1919, Bijlage No. 669 f 5.300,— 12.000,— 100,— 3.550,— 50,— Art. II. Storingendienst, enz. 1. Jaarwedden 2. Loonen 3. Materialen Art. I. Kosten van bediening. 1. Jaarwedden toezichtvoerend personeel en telephonisten 2. Salarissen reserve-telepho- nisten 3. Vergoeding extra-werk 4. Vergoeding tramgeld 5. Aankoop schorten, pantof fels, enz 6. Koffie, thee, melk, enz. 7. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 473