14 ft 27 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPH00N. LASTEN. 1917. f 13.926,675 f f 25.159,18 4.000,— f 25.159,18 250,— f 12.528,90 f f 12.000,— 5.157,06 600,— f 5.157,06 f' 12.600,— Onderhoudskosten. 5.000,— Over te brengen f 67.700,— f124.311,405 22.000,— f 13.926,67s f 26.000,— 4.842,94 5 414,86 5 2.584,03 4.244,08 f 12.528,90 Art. V. Kosten van den telephoon gids. 1. Zetkosten 2. Drukken, binden, enz. 3. Papier 4. Bezorgloon 5 Supplement 13.000,— 700,— 1.000,— 23.069,34 1.682,70 1.880,06 1.500,- 500,— f - - 1 f - 4.907,06 I 10.000,— 14.810,155 1.380,40 1.030,10 1918. Begroot. Werkelijk. f 3.842,69 35.023,63 5.710,73 41.016,335 f 3.000,— 22.000,— 3.000,— 20.000 f 69.702,715 Art. IV. Kosten van werken buiten tarief Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 26 Mei 1919, Bijlage No. 669 Verhoogd bij besluit van B. en W. d.d. 16 Mei 1919. No. 11.952/105, Afd. G. B. Art. VI. 1. Ondergrondsch net 2. Bovengrondse!) net 3. Binnenleiding 4. Toestellen 5. Centrale-inrichting (Haag en Scheveningen) 6. Machines en accumulatoren 7. Meubilair 8. Gebouwen: a. Hofstraat b. Corn.-Jolstraat c. Marnixstraat d. Kerklaan f 779,50 5.098,26 6.058,54 592,60 2.178,115 148,56 2.217,15 1.551,63 f 2.192,30 16.425,93 2.576,98 25.191,39»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 474