14 10.000.— I 10. Schrijfmachines 11. Gereedschappen 28 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTEN. 1917. Overgebracht 9.508,49 n f 83.100,— f138.521,75 f 61.019,24 18.000,— J, I 6.217,05 5.148,92 882,99 1.110,3(7 3.500,— Over te brengen f149.164,11 55.900,— f 139.000,— 8.995,18 f 180.617.83 5.367,49 f 143.646,93 f -85.031,86 12. Verandering van boven- in ondergrondsche aanslui tingen 13. Diversen 60.085,39 6.382,15 f 124.311,40 5 2.417,005 22,03 5.826,77 5.468.96 2.242,90 14.960,60 14.136,— 1.500,— I 100,— 3.800,— 750,— 5.000,— I 3.500,— 1918l Begroot. Werkelijk. 10.000,- 1.110,36 f 138.521,75 f 49.033,72 f 107.293,75 54.541,77) I f 85.031,86 Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 26 Mei 1919, Bijlage No. 669 dienst 5. Vergoedingvoorextra-werk 6. Ziekengelden werklieden 7. a. Verlofgelden werklieden b. Verlofgelden werklieden ingevolge het mobili- satiebesluit 8. Bijdragen in het fonds voor ongevallen-risico 9. Kleedinggelden voor werk lieden en beambten 3.890,67 7.753,19^ 901,19 8.476,93 7.650,06 f 69.702,71 f 67.700,— 9. Wagens,laddersen rijwielen n Art. VIL Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden directie en techn. dienst 2. Jaarwedden administrat. dienst 3. Tijdelijke hulp techn. dienst 4. administrat. 1.304,72 14,75 4.501,18 5: 5.894.76 49,78 - I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 475