14 I 281,01 6.056,19s I 105,72 I 287,71 2.072,22 1.500,— 5.000,— I 1.700,— 300,— 29 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTE N. 1917. f 143.646,93 f149.154,11 f180.617,83 n >7 17 77 7 7 7? en 400,— 400,— 8.10O,— 77 7? 4.000,— Over te brengen f177.328,55s f184.504,11 f220.491,03 1.076,36 229,63 1.696,— 186,7S 8.000,— 212,68 196,34 1.341.35 2.156,015 6.078,89 1.719,215 211,94 1.066,21 94,14 5 47,85 2.306.84 305,92 9.281,40 5 588,59 482,72 2.089,75 1.201,41 396,985 33,20 1.146.82 253,05 1.722.35 171.12 1.500,— 600,— 100,— 7.000,— 500,— 300,— 1.500,— 6.888,05 165,91 141,41 s 1.100,47 s 1.275,34 6.455,21 1.086,42 s 184,41 350,— 1.200,— 1.300,— 400,— 1918. Begroot. Werkelijk. 2.361.17 Overgebracht 10. Aandeel in de storting der Gemeente in het Pensioen- l fonds voor de Gemeente- I ambtenaren,(Art. 50 Pen- I sioeuwet G.A. 1913) 11. Reis- en verblijf kosten 12. Boeken en tijdschriften. 13. Tramgelden techn. dienst 14. Huishoudeiyke benoodigd- heden en waschgeld 15. Druk- en bindwerk 16. Bureau- en teekenbehoeften 17. Schrijfmachinebehoeften 18. Vrachten, porti en tele grammen 19. Zegel- en legesgelden 20. Vervolgingskosten 21. Huur kantoorlokalen grond 22. Verhuiskosten 23. Schoonhouden gebouwen: a. Hofstraat b. Corn.-Jolstraat c. Marnixstraat. d. Kerklaan 24. Brandverzekering 25. Grondlasten 26. Verlichting gebouwen: a. Hofstraat b. Corn.-Jolstraat c. Marnixstraat. d. Kerklaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 476