14 f 2,05 i 30 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTE N. 1917. Begroot. f184.504,11 f 220.491,03 n 10.000 n 1.000,— n n n 1.700,— r> n r> v V) r> n n f 224.314,69s fl97.954.ll f 227.615.52s Over te brengen 1918. Werkelijk. 300,— 200,— 250,— 647,03 728,72 207.27 8,445 52,- 84.701,61 704,64 794,57 311.52 215.49 73,26 344.42 59,28 2.495,13 1.509,82 6.267.85 1.834,29 506.74 258.78 1 296,12 9,80 i 31.847,07 j 104,82 869,55 310,02 2.257,42 5 3.534,07 9.891,28 2.598,46 5 u. b. 233,96 38,36 342,50 59,28 f 177.328,55 5| Overgebracht 27. Verwarming gebouwen a. Hofstraat b. Corn.-Jolstraat c. Marnixstraat d. Kerklaan 28. Duinwaterverbruik e.a.: a. Hofstraat b. Corn.-Jolstraat c. Marnixstraat d. Kerklaan 29. Electrische stroom voor het bedrijf: Centrale Hofstraat Corn.-Jolstraat. c. Marnixstraat d. Kerklaan e. Werkplaatsen Marnixstr. 30. Recognitiën 31. Schuiten- en wagenhuur 32. Representatiekosten 33. Duurtebijslag 34. Pensioenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 477