14 ft J 31 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTE N. 1917. 5 1.889,57 3.073,75 T> n n n der 281,59 5 2.045,89 237,87 r> f r> v n f 200.000,— f336.155,24 35.392,61 f 235.198,99 5 f 336.392,61 f 336.155,24 98,56 44,63 5 214,72 75,- 26,— 65,— 7.205,59 778,76 378,20 466,30 65,— 4.108,84» 116,24 93,26 46,62 90,50 40,— 28,— f 197.954,11! f 227.615,52 1918. Begroot. Werkelijk. Overgebracht f 224.314,69» f 235.198,99» erhoogd bij besluit van B. en W. d.d. 16 Mei 1919, No. 11.952/105. Afd. G. B. lerhoogd by besluit van den Gemeenteraad d. d. 26 Mei 1919, Bijlage No. 669 101.000,- 35. Diversen: a. Bewaking gebouwen. b. Herstelling aan en ver- vanging van eigendom- I men van derden c. Verbandmiddelen d. Advertentiekosten e. Gasverbruik enz. centraal-bureaux en dienstwoningen. f. Gasverbruik en meter- huur werkpl. Marnixstr. g. Verzekering tegen be- rooving enz h. Huur brandleidingen, enz. i. Vergoeding aan het Gem Electr. Bedrijf voor roep stroom voor schakelbor den Diversen Bijzondere verliezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 478