I I I 14 f 135.000,— a 4 gedu rende 135 dagen f 200.000,— a 4 gedu rende 231 dagen f 445.000,— a 4 gedu rende 185 dagen 32 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 1917. L A S T E N. Begroot. Renten. Art. VIII. f 76.876,79 f 68.680.44 f 2.376,95 1.801,09 940,27 872,88 5.000,— V 1.997,26 5.063,01 9.021,92 f 81.876,79 f 88.079,85 f 71.468,26 f f 1. 16.574,613 16.534,47 4. n f 75.300.0!'5 Over te brengen f 87.510,28 >5 J f 71.468,26 7.000,— f 88.876,79 1918. Werkelijk. 4.358,91 66.616,90 4.298.56 54.426. '.'2 4.152,66 54.861,69 |f 16.374,83 5 n f 88.079,85 1. 2. 3. f 75.389,18 s 68.794,29 Verhoogd bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 26 Mei 1919, Bijlage No. 669 Art. IX. Afschrijvingen. Grond Gebouwen Verwarmingstoestellen en electrische kracht- en licht- installatiën Kabels met toebehooren Aan de Gemeente: 1. Voor geleend kapitaal f 1.717.010,875 a 4 ge- durende een jaar f 93.894.845 a 4 gedu- I rende 231 dagen 2. Voor voorschot op leenings- geldeni f 65.000,— ii 4 gedu rende 132 dagen 3. Voor voorschotten als kas- geld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 479