14 33 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTEN. 191". Begroot. f 75.389,18» f 87.510,28 f 75.300,09» doorvoerstellingen, 8.485,72 8.485,72 8.481,70» n n 6. 3.170,70 3.170,70 n 1.000,86 1.000,43 1.040,86 r> n 205,46 1 187,51 n 18.392,03» 14.070,20 14.070,20 31.296,90 23.296,91 30.035.26 n C. 2.136,25 33.934,38 48.287,40» n 49.802,48 n r 14.484,59 14.493,99 42,67 0,84 r> 18.904,45 3.403,61 9.535,02» Over te brengen f 202.469,44 f 192.388,21 f 216.656,45 1918. Werkelijk. 5.464,86» 2.136,24» Incl. machi- nes en accu mulatoren, i aangeschaft t/m. 1910. 238,61 4.057,96 Overgebracht 5. Telephoontorens, Mannes- I mannpalen, opvoerstellin- gen, doorvoerstellingen, enz Houten palen, bronsdraad, I isolatoren, bliksemafleiders, opvoerkabel, verdeelkastjes e.d. (geplaatst en aangelegd tot en met 1910) Materiaal voor opvoer (ge- plaatst na 1910) Houten palen (geplaatst na 1910) 7. Huisinstallatiën a. Toestellen met binnen leidingen (geplaatst en aangelegd t./m. 1910) b. Toestellen (geplaatst na I 1910) Binnenleidingen (aange- 1 legd van 1910 t./m. 1914) I 8a. Centr.-inrichting Hofstraat 86. Centr.-inrichting Corn.-Jolstraat 8c. Centrale-inrichting,volgens automatisch systeem, Mar- nixstraat 8d. Centrale-inrichting, volgens automatisch systeem, Kerk- laan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 480