14 1 34 VERSLAG DER GEMEEXTE-TELEPHOON. LASTEN. 70,48 70,48 r> 678,98 284,— 634,— r 3.578,82 9. •n 2.438,74 1.807,05 1.807,05 r> •n n 1.697,55 640,— 1 1.240,— r 11. 4.625,92 2.483,63 4.108,63 T) •n 12. 549,13 661,59 604,48 V) 13. 320,10 5 541,755 668,91 r> ■n 14. 564,86 639,35 n 15. 3.699,23 1.452,62 1.452,62 n n f217.184,54» f232.430,60 f208.831,19 f208.831,19 Art. X. Oninbare posten 500,— f 39,22» f f 1 365,00» 3.979,17 625,— 3.923,63 23.100,— f217.184,54» f209.330,60 --- 1918. Begroot. i Werkelijk. Verlaagd by besluit van B. en W. d.d. 16 Mei 1919, No. 11.952/105, Afd. G. B. 300,10 Overgebracht f 202.469,44 f 216.656,45: f 192.388,21 8e. Machines en accumulato ren (aangeschaft van 1911 t./m. 1915) 8f. Electrische machines (aan geschaft na 1915) 8g. Accumulatoren (aange schaft na 1915) Meubilair 10a. Gereedschappen (aan ge schaft t./m. 1916) en werk tuigen en instrumenten (aangeschaft t./m. 1915) 106. Werktuigen en instrumen ten (aangescliaft na 1915) Automobielen met toebe- hooren Handwagensmettoebehoo- ren (aangeschaft na 1910). j Rijwielen (aangeschaft na 1910)I Schrijf- en telmachines (aangeschaft na 1910) Buitenlijnen (aangelegd van 1911 t./m. 1914) 1917. 421,35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 481