14 I I I f 35 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. LASTEN. 1917. Begroot. gebruik voor n f 36.081.25 f 37.575,— f f 35.392,61 f 35.392,61 f f l 1.100,— f 37.600,— f 35.081,25 1.000,— f 36.081,25 f 36.575,— 1.000,— 1918, Werkelijk. Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad d.d. 26 Mei 1919, Bijlage No. 669 Art. XI. Uitkeeringen aan de Gemeente. 1. Vergoeding ondergrond 2. Vergoeding voor beheer. Art. XII. Onvoorziene uitgaven Verlaagd bij besluit van B. en W. d.d. 16 Mei 1919, No. 11.952/105, Afd. G. B. f 35.500,— 1.000,— f 36.500,— f 37 575,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 482