14 14 f 4. 5. 6. 7. 8. I— 868,69 12.418,46 5 2.142,06 533,65 5 39,415 96.922,45 2.500^— 3.000,’— 5.000,— 1.000^— 1.200,— 1.000,— 134,40 661,125 664,26 14.915,13 3.877,14 324,32 239,97 2.050,83 I 37 36 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. III. Verantwoording der buitengewon&ntvangsten en uitgaven over 1918. Werkelijk. |Art.. i Buitengewone uitgaven. Begroot. Buitengewone ontvangsten. Werkelijk. Art- van vóór VIII. 318.200 f 1.414.619,41 f 9.529*88 1.414.619,41 f 142.590,51 Uitbreiding 1918 1.492,16 n 95. 134,10 n 5,43 r> •n f 1.732.819,41 f 142.590,53 Gezien Opgemaakt: De AdministrateMT-Boekhoudet H. van de Ven. T> n n De Directeur, G. E. van Lier. n n ■n 9a. n V) n n Kill. Beschikbaar gebleven crediet 1918 1. 2. 3. 2.500,— 200.000,— 1.500^— 500,— 100.000,— Verhoogd Bij Raadsbesluit van 1 Juli 1918 j (voorstel Bijlagen 1918 No. 797) met het beschikbaar gebleven crediet van de begrooting 19171 Geldleening voor uitbreiding, voorge steld bij begrooting 1918 f 1.732.819,41 f 142.5901 Grond Gebouwen Verwarmingstoestellen en electri- sche licht- en krachtinstallatiën Kabels met toebehooren Opvoerpunten van ijzer Houten palen Materiaal voor opvoer Toestellen Centrale-inrichting Hofstraat (handsysteem) Centrale-inrichting Corn.-Jolstraat (handsysteem) 9c. Centrale-inrichting Marnixstraat (automatisch systeem) 9d. Centrale-inrichting Kerklaan (automatisch systeem) 10. Electrische machines 11. Accumulatoren 12. Meubilair 13. Werktuigen en instrumenten 14. Automobielen 15. Handwagens met toebehooren 16. Rijwielen 17. Schrijf- en telmachines I Begroot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 483