14 14 I 19O-592’3 fl.542.228j 40 41 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Beschikbaar op 1 Jan. 1918. Restanten. •’•3.345,06 5 f 9.529,88 f 9.529,88 1.631,31 f 466.894,26 f 654.475,795 1.492,16 1.492,16 134,10 134,10 n Y> 884.240,255 2.500, yy 3.000.- 3.000,— instru- en 5.000. 5.000,— 1.122,86 324,32 n 760,03 r> 850,83 1732.819,41 [f 142.590,53 f 1.538.716,05 f 1.538.716,05 Beschikbaar op 31 Dec. 1918 r 48.000,— I 3.512,83 •n r> 48.000,— l-684.819,41 Restanten Onverwerkt crediet Beschikbaar op 31 Dec. 1918 n n n n n Onverwerkt crediet. Te verminderen Verwerkt in 1918 Volgens toelichting Onverwerkt crediet. 1.000, 1.200. 1.000, Verwerkt in 1918. 3.877,14 324,32 Beschikbaar gesteld bij Begroeting 1918. Totaal 1,“,schikbaar. 239,97 2.050,83 868,69 I 12.418,46 5 2.142,06 966,345 539,415 3.077,55 1.500,— 500,— 100.000,— 1.000,— 1.200,— 1.000,— I f 63.345,065 884.380,08 5 2.500,— 1.838,87 5 884.38O.O85 139,83 661,12s 664,26 I 14.915,13 f 142.590,53 48.000,— 1.500- 500,— 100.000,- f 63.34b, 1,1.351.274.! 318.200r fl.782Ï8bÓ Beschikbaar op 31 December 1918. Restanten. Saldo en ,T Vermindering vermeerdering., r f 63.345,06 5 f1.351.274,345 f^318.200, Volgens de toelichting op de verantwoording der buiten gewone ontvangsten en uitgaven te verminderen met: Restanten volgens Verslag 1917 Onverwerkt crediet volgens Verslag 1917 Beschikbaar gesteld bij Begrooting 1918 Totaal beschikbaar f 63.345,065) [f 142.590,53 f Restanten volgens Ver slag 1917 1 Gebouwen 2. Verwarmingstoestellen en electrische licht- en krachtinstallatiën 3. Kabels met toebehooren j 4. Opvoerpunten van ijzer. 5. Houten palen 6. Materiaal voor opvoer j 7. Toestellen 8a. Centrale-inrichting Hof- straat (handsysteem) 8b. Centrale-inrichting Corn.- Jolstr. (handsysteem) 8c. Centrale-inrichting vol gens automat, systeem. 9. Electrische machines. 10. Accumulatoren 11. Meubilair 12. Werktuigen menten 13. Automobielen 14. Handwagens met toebe- I hoorenI 15. Rijwielen 16. Schrijf- en telmachines 2.500,— 1,66.894.26 L - 2.142,06 533,65 5i 39,415) 96.922,45 f 2.500,— 200.000,— f 3.512,83 1.538.716,05 f 1.542.228,88 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 664,26 11.915,13 1.000,— f 76.423,51 24.910,68 f 51.512,83

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 485