I 14 14 43 42 I 3I 1.121,— I 3.647,61 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. IV. VERLIES- Et INSTREKEN ING. Totaal. W I N S T. VERLIES. Totaal. V. VII. f 93.441,66», VI. IX. 8.743,95 n III.! 53.647,0 f 116,2 j Bijzondere verliezen 53.763,a Winstsaldo f n n n n I f 121.491,! f 121.491,23 Gezien Opgemaakt De Administrateur-Boekhouder, H. van de Ven. 13.460,48 -If 115.646,09 5 Nadeelig saldo der rekening „Werken volgens Tarief” i Nadeelig saldo der rekening „Telephoon- gids” ium- ner. Num- I mer. f 67.727.9l 5.845,13» 320,— 6,95 575,86 170,715 De Directeur, G. E. van Lier. I Voordeelig saldo der exploitatierekening „Aansluitingen en particuliere lijnen” Voordeelig saldo der exploitatierekening „Publieke spreekgelegenheden” j Voordeelig saldo der rekening „Werken buiten Tarief” 3.417,— f 50.230,01 J Bijzondere inkomsten: Vergoeding voor vrije woning, vuur en lichti Recognitie Delflandi palenroute Loosduinscheweg. Verkoop oude kisten Vergoeding voor contractoverschrijving Winst op verkochte goederen j Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 486