14 14 a I 46 47 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER VI. E X P L 0 IT A TI E - R E K EN I N Gf*r BLIEK E DEBET. f 14.124,715 n 154,05 r> n en DEBET. CREDIT. 27.482,61 BijVoor kosten van beheer, toezicht, enz. stopcontacten en oin- i f 98.425,M In f 8.743,95 f 14.278,76] Kosten Materialen Loonen n n n n n 4.542,— 8.848,— 450,— rekening gebracht f n n 27.847,— f 48.195,15 Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- Winstrekening f 17.630,- i 6.848,— I J 3.369,— |f 14.278,76 5 2.445,03 ■5 etto-opbrengst 697,51 -v 178,01’ 544,10 1.051.57 429,36 189,23 f 5.534,81’ 50.230,01 f 98.425J6 2.478,— 45.717,15 f 48.195,15 Meelig saldo, c Ferlies- en Winstrekenin 101,— I 987,15 2.650,— 44,50 310,— 62,- 64,- f 20.348,15 van gevoerde In rekening gebracht opbrengst dan het rekening gebracht voor aanlegkosten van: foöQAASOi INetaansluitingen. f 28.344,ou ■Toestellen f 55 827.111,>'c'la*'e^l>orden 42.598,Oil Extra-schellen, 1 schakelaars Uitschakelaars Binnenleidingen Buitenlijnen Extra-telephonen. Relaiskasten Bijzondere toestellen Diversen rekening gebracht voor: Verhuizingen Verplaatsingen Vervangingen f 1 I 2.289,50 n n v GEMEENTE-TELEPHOON. S PR E E K G E L E G E N H E D E N”. CREDIT. overgebracht naar de 1 I aan de Gemeente anderen VII. REKENING „WE R K E Wl.GEN S TARIEF”. Nieuwe aansluitingen, verhuizingenyplaatsingen en vervangingen Aandeel in de Algemeene onkosten Onderhoudskosten Kosten van den storingendienst, enz. Kosten van bediening Afschryving den Interest. de üitkeeringen aan de Gemeente gesprekken aan houders voor mindere contractueele minimum 3.369,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 488