14 14 rekening „werke 49 48 BUITEN TARIEF”. VIII. DEBET.' CREDIT. n n t f 25.159,1 3.469,1 de 13.460,4 f 42.088.8 J f 42.088,82 lELEPHOONGIDS”. IX. REKEM CREDIT. DEBET. f f 2.138,10 Ti 12.528 f n 2.000, Kosten, verbonden aan de samenstelling overgebracht naar de Verlies- en 3.417,— T) f 14.528 f 14.528,90 iy f 28.628,31 Kosten Materialen Loonen Zetkosten Drukloon, binden, enz. Papier Bezorgloon •adeelig saldo, 'Winstrekening In rekening gebracht aan de Gemeente anderen 104,20 8.830,90 38,70 779,50 5.098,26 6.058,54 592,60 f 15.480,76 26.608,06 f 22.921,OP 2.238,165 T) f 11.111,90 Voordeelig saldo, overgebracht naar Verlies- en Winstrekening VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. BijVoor kosten van beheer, toezicht, enz. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. In rekening gebracht voor: Extra-vermelding in den gids Het aanbrengen van veranderingen in vermeldingen in den gids Het plaatsen van advertentiën in den gids Verkoop van nieuwe en oude gidsen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 489