14 14 50 51 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. GEMEENTE-TELEPHOON. BALANS PE X. Afschrijving, Boekwaarde. BEZITTINGEN. SCHULDEN. Kapitaalrekening. f 130.694,57 5 209.900,56 s 96.777,47 6. Rekening-Courant met de Gemeente. 121.315,685! 117.683,97 3.631,71 5.542,79 4.422,111 9.964,90 f 807,73 1.054,93 1.862,66 n n 7. 16.627,02 390.699,64 407.326,66 !f 1.047.214,02 356.251,74 116.111,43 r> Reeds betaald >/2 der c. geraamde winst. 123.000.— 43.757,27 43.757,27 n f 924.214,02 40.370,5 363.606,43 n 3.736,81 68.867,23 n 2.811,60 80.402,13 V 432,105 'aarborgsommen. 43,51 Over te brengen Over te brengen T) Y) Y) n r> 83.535,72 1.437.612,275 230.877,41 533.911,08 230.877,415] 664.605,65 5|f 53.475,79 440.159,06 Kostende prijs. 30.059,926 997.453,21 f 843.811,89 975,— f 2.589.451,95 88.079.85 645.000,— 67.727.98 1. 2. 3. 4. 5. VERSLAG DER II DECEMBER 1918. 113.123,095 Te vorderen: Uitbreiding 1918 waarvan reeds opgenomen Aflossing 1918: ^oor afschrijving 403.976,97 Vorige balans Uitbreiding 1918 208.831.19 37.575,— 208.831.19 -f 1.744.665,06 Rente over bij de Haag- sche Commissiebank ge deponeerde gelden ]f 1.953.496,25 472.363,17 s n 388,5! f 4.160.135,09 5 f 2.378.450,805 f 1.781.684,2! 72.604,04 f 1.810.905,72 l„ 142.590,53 Rekeningen van aanleg. Grond Gebouwen Verwarmingstoestellen en electr. licht- en kracht- installatiën Kabels met toebehooren Telephoontorens, stellingen en Mannesmannpalen Houten palen, bronsdraad, isolatoren, bliksemaflei ders, opvoerkabels, ver- deelkastjes e.d. (geplaatst en aangelegd t./m. 1910). Materiaal voor opvoer (ge plaatst na 1910) Houten palen (geplaatst na 1910) Huisinstallatiën a. Toestellen met binnen leidingen (geplaatst en aangelegd t./m. 1910) b. Toestellen met zekerin gen (geplaatst na 1910) Binnenleidingen(aange- legd van 1911 t./m. 1914) 8a. Centrale-inrichting, volg. handsysteem, Hofstraat (incl. machines en accumu latoren, aangeschaft t./m. 1910.) 86. Centrale-inrichting, volg. handsysteem, Corn.-Tol straat (incl. machines en accumulatoren, aange schaft t./m. 1910) 8c. Centrale-inrichting, volg. automatisch systeem, Mar- nixstraat Te betalen Aflossing 1918 Uitkeering 1918 Rente over het leeningskapitaal en het voorschot kasgeld Voorschot kasgeld Saldo winst 1918 f 142.590,53 65.000,— f 77.590,53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 490