14 14 I 20.852,60® j 24.938,64 29.O58,82s 20.879,48s if 1.965.686,91 3.219,30 57.195,7'2; 88.653,54 15,27 46.995,56 2.067,53 153.534,19 116,63 -o-K Restitution aan geabonneerden 53 52 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON Afschrijving. SCHULDEN. BEZITTINGEN. 1.781.684,29 f 2.589.451,95 82.505,065 12.978,97s f 41,98 4.206,04 4.248,02 n 172.678,84 6.469.97 960,98 n f r» n 9. n 1.643,89s 1.553,27 18.203,1 Is 19.756,39 n 18.515,05 2.387,55 r> 9.759,53 15.179,11 1.200,43 2.008,74s 3.209,18 i n n f 503,70 2.423,68 2.386,58s 4.810,265L y> 1.118,03 2.680,83s 3.798,89 n n r> •n 14.158,39s n Afschrijving op dubieuze debiteuren Extra-afschrijving f I. V f 1.744.665,06 Over te brengen Over te brengen f n n r> 221.021.90 f 1.744.665,Of 8.813,20 218.133,71 Kostende prijs. n Opvoerpunten met bijbehoorend mate riaal 1910) na Vlottende schulden. Leveranciers TT van publieke spreekgelegen- 365,00s 19.767,77s 135.488,74 73.831,77 172.413,59 180,— 73,20 12.05 32,91 9.564,62s 3.540,73 516,43 f 2.509.463,83 I” n 7.430,95 3.584,30s 76.963,50 i in- 1915) i (aange schaft na 1916) Meubilair 10a. Gereedschappen jf 2.915.781,61 II. Geleidingen (diverse soorten draad) III. 29.058,82s 20.879,48s f 4.475.150,79 8f. Electrische machines (aa geschaft na 8g. Accumulatoren Overgebracht Vooruitbetaalde gelden. Abonnementen Kosten van aanleg Vermeldingen in den Telephoongids Zegels (reeds in rekening gebracht) Boekwaarde. Houders heden Gemeentelijk Pensioenbureau Kortingen Pensioenfonds voor weduwen en weezenf 3.311,81 Duurte-bijslagB 84.701,61 Pensioenen640,12 Magazijn. Magazijngoederen (opgenomen tegen inkoopprijs) Kabels 7 en telmachines (aangeschaft na 1910) 15. Buitenlijnen (aangelegd van 1911 t./m. 1914) 16. Algemeene aanlegkosten f 4.160.135,09s If 2.378.450,80s f Overgebracht 8d. Centrale-inrichting, volg, automatisch systeem, Kerklaani 8e. Machinesen accumulatoren (aangeschaft van 1911 t./m. 1915) - Boeten (nog af te dragen) Nog verschuldigd: Kosten van bediening Kosten van den storingen dienst, enz Algemeene onkosten Arbeidsloon Diversen VERSLAG DER GEMEEXTE-TELEPHOON. 95.484,64 7.i (aange schaft t./m. 1916) en werk tuigen en instrumenten (aangeschaft t./m. 1915) 105. Werktuigen en instrumen ten (aangeschaft na 1915) 11. Automobielen met toebe- hooren 12. Handwagens met toebehoo- ren (aangeschaft na 13. Rijwielen (aangeschaft 1910) 14. Schrijf-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 491