14 14 208,— 26.665,855 41- 3.845,58 14,08 78.107,12 65.237,73 i 1.322,68 116,63 j 9.371,98 100,58 I 20.006,05 341.225,81 45.534,99 6.607,55 108.591,18 21.702,19 I 975,45 55 54 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. SCHULDEN. BEZITTINGEN. f 1.744.665,06 218.133,71 Overgebracht f 2.915.781,61 IV. f 129.042,03 f n 154.256,72 if n |f 2.915.781,61 n n V. VI. VIL vin. IX. X. Garantiën onder derden Werken in uitvoering. Werkplaats Diversen Opgemaakt De Administrateur-Boekhouder, H. van de Ven. r> n n Gezien De Directeur, G. E. van Lier. Vooruitbetaalde gelden. Kosten van bediening Algemeene onkosten Onderhoudskosten Kosten van den Telephoongids Arbeidsloon --w 3O.774.51B 44ó.'B 62.770.9® 459,-® 345® f 2.915.7 Nog te ontvangen goederen Geld- en geldswaarde. Kas Haagsche Commissiebank Postrekening Nr. 8220 Zegels 7.747,865 119.659,56 1.572,105; 62,50 I I Eindsluitingen, ders, enz. Toestellen e.d. Materiaal voor kabels en geleidingen Gereedschappen Materialen Diverse materialen Materialen voor de Gem. Tijdaanwijzing Vorderingen. Debiteuren Quitantiën Houders van publieke spreekgelegenheden Dubieuze Debiteuren Gemeentelijk Pensioenbureau (voorschot duurte-bijslag) Diversen 762.776,93 (f 2.507.441,99 30.556,43 VERSLAG DEK GEMEENTE-TELEPHOON. Overgebracht .If moffen, bliksemafiei-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 492