14 14 57 56 XI. 8l„ Gebouwen. 2. 4 I - I °/o 3 37 BEKNOPTE INVENTARIS PER 31 DECEMBER 1918. I. Grond. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Jaar. OMSCHRIJVING. Aankoopsom. Boekwaarde. Bedrag. Aankoopsom. O M S C H K IJ V IN G. f 68.786,03 f 42.781,72 1908 f Hofstraat Nr. 2 413,09 1911 4.282,13 1.199,— 211,60 24 50,78 160,82 1912 n 1911 384,64 1.217,98s f 6 20 256,40 1.025,61 1913 f 35,92 20 7,18 5 28,73 5 1916 1914 1.333,73 132.623,103 12 15.914,77 116.708,33s 1915 f 6.348,21 5 12 761,79 5.586,42 5 276.607,53 5 254.478,92 s f, 501,36 40,10 461.26 1917 Boekwaarde OMSCHRIJVING. Jaar. 6.793,32 5 2 Bedrag. 135,87 6.657,45 s 77 77 2.290,85 2.290,85 77 1903 f 40.066,515 65.371,69 f 62 15,93 15,93 77 1904 5.018,78 5.018,78 f 42.781,72 diversen f 68.786,03 f 111.567,75 2.204,32 Over te brengen 2.204,32 77 f 533.911,08 Afschrijving. 1901 1902 1906 1908 1910 1905 1906 1907 i Taxatiekosten Kerklaan Kerklaan aan de Hofstraat Corn.-Jolstraat Kerklaan Mamixstraat Kettingstraat 1909 1910 15 «7 30 8.566,50 40 5.098,63s 36 5.139,90 3.263,12 s 2 2 77 77 77 557,23 2.420,54 325,43 111,14 67.703,35 648,72 s 3.426,60 1.835,51 7 64.809,— 8.214,08 s 17.000,— 13.841,25 8.441,— 30.000,— 3.284,51 213,40 1913 1915 j 1.735,— 63,91 60 56 52 44 f 80_„ f Jaar. Afschrijving. Aankoopsom. I-- 208,85 2,75 I 1.584,48 s 18,14 1.274,89 s 7,11s 31,94 3,98 f 18.771,59 1.756,57 s 32.720,22 77 41.640,15s 1.533,88 s f 53.343,92 s 79.279,18 6.328,33 s 19,88 3.725,86 s f 111.567,75 400,— 8.166,50 22.249,75 3.083,13 1918 het gebouw en 15 30 17.243,65 s 1.120,33 1223 M2. Grond 235 1482 4063 15 7018 M2. 43.375,15 si 1.597,79s 4 91.906,56 s 8.441,— 34.125,— 95.756,12 s I 32 10.470,47 28 10 A. 93 e.A. 57 67 57 35 49 37 Mamixstraat i Kettingstraat Marnixstraat De-Perponcherstraat (grenzende Mamixstraat) Overgebracht Hofstraat Nr. 2. f Com.-Jolstr. Nr. 80 Com.-Jolstr. Nr. 80. Hofstraat Nr. 2. 52.608,60s f 230.877,4j 5 70 A. 18 c.A. 371,49s 1.901,84 300,40 141,41 648,72 s f 230.877,41 s Hofsingel Nr 65 en 71 67/69 79 Cornells-Jolstraat Nr. 80 Hofsingel f 3.896,50 2.896,82 s! en Hofsingel I Verkocht aan het Rijk: Grond, gelegen aan de Hofstraat Totaal op 31 December 1918 If 130.694,57 s 928,72 s 4.322,38 625,83 252,61 T» 10.650^83 5 135.— 9.270,— 24.720,— n 16.859,775 20.528,165 16 16 Hofstraat Nr. 2 Nr. 71 Hofstraat Nr. 2 en Hofsingel Nr. 71 Hofstraat Nr. 2 Idem Idem RECAPITULATIE. a f 75,15 per M2. f 35,92 23,03 23,57 43,25 Totaal aan grond 1.602,623 24 1.282,01 11133,— f 283.486,02 Totaal op 31 Dec. 1918 f 664.605,65 s 8 22.128,61 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Kerklaan Marnixstraat 191(j Hofstraat Nr. 2. Corn.-Jolstr. Nr. Kerklaan Mamixstraat Hofstraat Nr. 2. Kerklaan Marnixstraat. Hofstraat Nr. 2. Diversen Com.-Jolstr. Nr. 80. Diversen Kerklaan. Afwerking van I diversen Marnixstraat. Afwerking van het gebouw en I 4 33 73 A. 55 c.A. ,v. f 32.307,13 Corn.-Jolstr. Nr. 80 Hofstraat Nr. 2 Kerklaan f Marnixstraat Hofstraat Nr. 2. f Com.-Jolstr. Nr. 80 Kerklaan Marnixstraat Hofstraat Nr. 2. Corn.-Jolstr. Nr. 80 Kerklaan Mamixstraat. Hofstraat Nr. 2 Kerklaan Marnixstraat Hofstraat Nr. 2. Corn.-Jolstr. Nr. 80 f „272.881,67 493,23 -Al3. 3.126,26s 40.248,89 f 105.438,20 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 493