14 58 3. Verwarmingstoestellen en eleetrische kracht- en lichtinstallatiën. b VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. RECAPITULATIE GEBOUWEN. Aankoopsom. Boekwaarde. Afschrijving. OMSCHRIJVING. f f 533.911,08 Totaal op 31 December 1918 Afschrijving. OMSCHRIJVING. Jaar. Bedrag. f 13.614,69 f 13.614,69 100 f 77 29,065 42 21,06 77 103,85 s 179,04s 75,19 42 51,63 75,93 24,30 32 77 77 5 2.465,84» 1.676,77 789,07 32 7,11 10,46 3,35 32 77 4,68 6,50 28 1,82 77 77 5.872,10s f 26.373,65 s Over te brengen f 20.501,55 f 77 77 77 77 7? 77 77 77 75 77 77 Gebouw Hofstraat Corn.-Jolstraat Kerk laan Marnixstraat 45 28 i 90 80 80 70 60 2.026,36 1.568,02» 1908 j 1909 1.500,— 2.992,80 2.251,51s 1.960,02s 81.946,14 5.242,49 s 10.210,87 33.295,07 825,— 2.154,82 98,— 561,18 205,52s 225,15 s 392,— 675,— 837,98 24,50 240,50 s 137,01 Aankoopsom. 122,50 801,68s 342,53s 50,12s! 80.271,23 s 8.501,79 79.155,80 365.982,25 s 1903-1 Eerste aanleg en uitbreiding C.-B. Hofstraat Verwarming?- en eleetrische lichtinstallatie C.-B. Cor- nelis-Jolstraat en uitbrei ding eleetrische lichtin stallatie C.-B. Hofstraat 1910 Uitbreiding C.-B. Hofstraat, i Extra-kosten C.-B. Cornelis- I Jolstraat 1911 i Uitbreiding C.-B. Hofstraat. 1912 1913 Boekwaarde. f 162.217,375| f 13.744,285 89.366,67 399.277,32 s f 664.605,65 s f 130.694,57 s eleetrische licht- installatie C.-B. Hofstraat Uitbreiding eleetrische licht installatie administratie- 1 gebouwen 1914 Uitbreiding eleetrische licht installatie C.-B. Hofstraat. Eleetrische lichtinstallatie C.-B. Kerklaan VerwarmingsinrichtingC.-B. Kerklaan i i a. Ketels i b. Buizen, radiatoren, enz. Uitbreiding eleetrische licht installatie administratie-ge- bouwen j Uitbreiding verwarmingsin- richting C.-B. Hofstraat: b. Buizen, radiatoren, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 494