1 •I HOOFDSTUK I. Bevolking. Loop der bevolking gedurende het jaar. 47.432 21.165 404 93 311 a. Landmacht b. Zeemacht en op genoemd tijdstip was de bevolking van de bewaar plaatsen voor de gevangenen 156 692 sterfte vertrek geheele ver- mindering 10.273 13.662 23.935 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering 3.5223.936 7.458 Bevolkingop31 December 1918 160.210 191.874 352.084 Die van de 12de wijk alléén bedroeg op dat tijdstip 21.165 26.267 Op 31 December bestond het getal personen, behoo- rende tot de Land en Zeemacht uit: 536 Werkelijke bevolking op 31 December' 1917 156.688 187.938 344.626 Vermeerdering gedurende het jaar door: Vermindering gedurende het jaar door: 2.284 2.378 4.662 7.989 11.284 19.273 Totaal. Vrouwen. Vrouwen. Totaal. Mannen. Mannen. Mannen. Vrouwen. Totaal, geboorte. 3.649 3.341 6.990 vestiging 10.146 14.257 24.403 geheele ver meerdering. 13.795 17.598 31.393 Mannen. Vrouwen. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 4