I 14 8rf. Centrale-inrichting (Kerk laan). 8f. Electrische machines (aangeschaft °/0 I 8e. Machines en accumulatoren (aangeschaft van 1911 af tot en met 1915). na 1915). 66 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. Jaar. i Bedrag. 1914 f f H f 82.505,665 i f 12.978,975 Totaal op 31 Dec. 1918. f 95.484,64 OMSCHRIJVING. Aankoopsom. i Boekwaarde. Jaar. Bedrag. f Aanschaffing f Totaal op 31 Dec. 1918. f 4.248,02 4.206,04 f 41,98 OMSCHRIJVING. Aankoopsom. Jaar. Bedrag. f l 6.469,9" I f Totaal op 31 Dec. 1918. 7.430,95 f 960,98 f 1? >1 Afschrijving. 20 10 4.050,07 5 185,97 5 11,97 37,19 4,79 1911- 1913 1914 1915 4.050,07 5 148,78® 7.18 1916 1917 1918 f Aanschaffing 50 35 20 in 568,— 392,98 4,81 87,39» 6.755,36 6.131,41 4,81 162,30» 27.021,45 55.182,70 134,40 Aankoopsom. 1915 1916 1917 I 1918 Afschrijving. 100 f 80 60 i 9,62 249,70 33.776,81 61.314,11 134,40 Boekwaarde. I f 2.840,03 I 3.929,79»i 661,12»; Afschrijving. Voorbereidende werkzaam- heden voor den aanleg der Centrale-inrichting f Idem Aanleg Idem Montagek osten f 2.272,03 3.536,815 661,125

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 502