14 I °/o I Ii I 5 67 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 8g. Accumulatoren (aangesehaft na 1916). OMSCHRIJVING. (Aankoopsom. .laar. Bedrag. 365,00 s f f Aanschaffing f s 3.584,30 5 365,00 sj f Totaal op 31 Dec. 1918. 3.219,30 f f 9. Meubilair. Afschrijving. OMSCHRIJVING. ■laar. Boekwaarde. Aankoopsom. ®/o Bedrag. Aanschaffing f 2.325,61 Totaal op 31 Dec. 1918. f 76.963,50 f Afschrijving. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. Bedrag. Aanschaffing f 1.691,66 I f 19.756,39 1.553,27 s Totaal op 31 Dec. 1918. f Boekwaarde. tl n Afschrijving. ‘Aankoopsom, i- tt n 100 90 60 2.555,04 664,26 1917 1918 2.920,04 s 664,26 1903- 1906 1907 1908. 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1906- 1914 1915 1916 •laar, j loo f 92 j 82 72 62 52 n 42 35 28 21 14 7 De gereedschappen, aange- kocht vóór 1906, werden I bij aankoop geheel afge- schreven. 16946 1.384,11 5 f 14.604,45 I 1.522,50 2.076.16 s 5.203,09 s 1.095,— 1.286,10 489,25 3.750,98 1.911,47 665,48 5.073,89 5.046,19 s 7.347,36 24.386,09 5.793,46 14.915,13 5.203,09 s f 1.007,40 j 1.054.60 352,26 I 2,325,61 993,96 s 279,50 j 1.775,86 1.412,93' 1.542,94 3.414,06 405,54 5 87,60 231,50 136,99 1.425,37 917,50 s 385,98 3.298,03 3.633,26 5.804,41s f 14.604,45 J AO1 fill 3.460^28 f 18.203,11s n 5 n 20.972,03 5.387,91s 14.915,13 19.767,77sj f 57.195,72s 10a. Gereedschappen (aangesehaft t./m. 1916), Werktuigen en Instrumenten (aangesehaft t./m. 1915).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 503