I 14 Wo I 69 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 13. Rijwielen (aangeschaft na 1910). .laar. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. Bedrag. f f f 372*85 745,70 I ,7 100,— 2.050,83 2.050,83 2.386,58 s; f 4.810,26s Totaal op 31 Dec. 1918. 2.423,68 i f f 14. Schrijfmachines en telmachines (aangeschaft na 1910). ■laar. OMSCHRIJVING. Boekwaarde. 'Aankoopsom. Bedrag. Aanschaffing f 2.680,83 5| f 1.118,05s Totaal op 31 Dec. 1918. f 3.798,89 f Gezien Aankoopsom. Afschrijving. n >1 Afschrijving. Opgemaakt De Administrateur-Boekhouder, H. van de Ven. De Directeur, G. E. van Lier. 1911 1916 1917 1918 I 100 80 60 40 20 1911- 1913 1914 1915 1916 1917 280,75 s 105,84 157,44 574,02 2.013,73s 372,85 2.013,73 s 100 745,70 50 f 1.150,61 1.403,76 264,60 262,40 717,52 1.150,61 f 1.123,00s 158,76 104,96 143,50 l Aanschaffing van 12 „Arehipel”- rijwielen. f 1.950,83 1 „Gazelle”- rijwiel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 505