14 14 - L 10 en de daarop toegepaste afschrijvingen. XII. OVERZICHT van de kosten van aanleg 70 71 KOSTENDE P R IJ S. ONDERDEELEN. Totaal. Totaal. f f f f f f f n a. 19.092,95 19.092,95 10 535,84 18.073,78 l 1.019,17 868,6') n a. 212.042,62 5 2.142,(1 209.900,56 104.641,39 8.481,705 113.123,09® 96.777,47 n r> T> 96.922, 1.492,1' 403.976,97 402.484,81 20 329.672,05 33.934,38 363.606,43 T» 40.370,54 T> 661. 14.915 208.831,19 208.831,19 f 221.021,90 f 2.521.654,54 f n n Y) 1) n r» n n n n r» 407.326,66 472.363,17® 43.757,27 "2.604,04 432,10® 95.484,64 10 8 n 25 10 10 15 14.070,20 30.035,26 2.136,24® 3.170,70 1.000,43 187,51 390.699,64 116.111,43 43.757.27 27.718,47® 412.440,59 3.736,81 388,59® 82.505,66® 121.315,68® 10.004,31 1.329,00® Dienstjaar 1918. 39,41 533,61 4.248,02 7.430,95 3.584,30® 76.963,50 175.961,66 488.643,99® 30 10 25 25 50 20 25 25 per jaar. in 6 114.513,27 4.542,36 620,22 14.493,99 42,67 9.535,02® 1.716,18 952,50 1.094,04 Balans waarde i 31 December 1918. 16.627,02 356.251,74® 3.631,71 4.422,11 1.054,93 20 20 B 10 10 6 12} 4 54.373,24 0,84 3.443,95 Dienstjaar j 1918. 28.603,07 7.620,— 27.351,01 121.315,68® 9.964,90 1.862,66 70,48 676,98 365,00 ®j 3-979,17 I 117.683,97 5.542,79 807,73 4.206,04 i 960,98 365,00® 19.767,77® 41,98 6.469,97 3.219,30 57.195,72® 88.773,03® 445.138,04® 23.872,15 5.102,25 23.482,22 s 2.976.3 9.442,1 4.135,56 284,— 15.788/10® 1.553,27® 18.515,05® 9.759,53 1.200,43’ 2.423,68 1.118,05® 29.471,76 7.620,— 27.351,01 4.248,02 6.769,82® 2.920,04 62.048,37 i„ 2.306,78 7.223,in 80.242,43 33.877,53 87.188,62® 43.505,95 5.599,61 2-517,75 j 3.868,78 72.469,94 426,67 5 95.350,24 4 2 d. 134. 5,- 134,- 3.871» 3i$! 23SS"' 2.050-* 19.756,39 20.852,60® 24.938,64 3.209,18 4.810,26® 3.798,89 29.058,82® 20.879,48° ^■175 J 50,79 1.965.686,96 221.021,90 f 2.730,485,73 f 1,744.665,06 230.877,41 1. Grond 2. Gebouwen Hofstraat en Cornelis-bolstraat Marnixstraat en Kerklaan en electrische A F S C H R IJ V I N G. V orige dienstjaren. 3.463,59® 50.963,32® 34.635,95 1.390.557,86 6.946,19® 9.628,42 37.612,29’ 1.399.999,98 18.203,11’ 2.337,55 15.179,11 2.008,74’ 2.386,58® 2.680,83® 29.058,82® 20.879,48 f 2.509.463,83 f 2214)21,90 68.867,23 43,51 12.978,97® 173.654.88 481.420.89 ®i 16.396,06® 640,— 10.553,19 1.347,15® 1.844,83 2.115,97 5 27.606,20® 20,879,48® f 2.300.632,64 17.537,94 l„ 3.883,43 l„ 1.565,25 2.774,74® 1.807,05 j 1.697,55 4.625,92 661,59 541,75® 564,86 1.452,62 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 9.893,82 987.559,39 I a. b. 3. Verwarmingstoestellen krachtinstallatiën Verwarmingstoestellen en electr. licht-en kracht installation (aangeschaft tot en met 1912) 6.430,22 ®i„ 936.596,06 licht- en 230.877,41 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 407.326,66 375.440,72® n 43.757,27 installation (.aangeschatt tot en met nmo i„ b. Electr. licht- en krachtinstallatiën (aangeschaft n 1912). I” na 1912) Ketels (aangesehaft na 1912) Buizen, radiatoren, enz. (aangeschaft na 4. Kabels met toebehooren Aansluitkabels met toebehooren b. Grond- en waterkabels met toebehooren 5. Telephoontorens, Mannesmannpalen, opvoerstel- lingen, doorvoerstellingen, enz 6. Houten palen, bronsdraad, isolatoren, bliksem afleiders, opvoerkabel, verdeelkastjes, e. d. (ge plaatst en aangelegd tot en met 1910). 6a. Materiaal voor opvoer (geplaatst na 1910) 6b. Houten palen (geplaatst na 1910) 7. Huisinstallatiën a. Toestellen met binnenleidingen (geplaatst en aangelegd tot en met 1910) b. Toestellen (geplaatst na 1910) c. Binnenleidingen (aangelegd van 1910 t./m. 1914). 8a. Centrale-inrichting Hofstraat (inclusief machines en accumulatoren, aangeschaft tot en met 1910) 8b. Centrale-inrichting Corn.-Jolstraat (incl. machines en accumulatoren, aangeschaft tot en met 1910). 8c. Centrale-inrichting Marnixstraat 8d. Centrale-inrichting Kerklaan 8e. Machines en accumulatoren (aangeschaft van 1911 tot en met 1915) 8f. Electrische machines (aangeschaft na 1915) 8g. Accumulatoren (aangeschaft na 1916) 9. Meubilair 10. Gereedschappen (aangeschaft t./in. 1916) en werk tuigen en instrumenten (aangeschaft t./m. 1915). 10«. Werktuigen en instrumentenaangesehaft na 1915). 11. Automobielen met toebehooren 12. Handwagens met toebehooren (aangeschaft na 1910). 13. Rijwielen (aangeschaft na 1910) 14. Schrijf- en telmachines (aangeschaft na 1910) 15. Buitenlijnen (aangelegd van 1911 tot en met 1914). 16. Algemeene kosten van aanleg Vorige dienstjaren. 230.877,41 19.756,39 16.975,46® 24.614,32 U 2.969,21 2.759,43’ 3.798,89 29.058,82 20.879,48® jf 4.332.560,26 f 142.W Extra-afschrijving: Recht van aansluiting 376.629,44 86.076,17 41.621,02®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 506