14 14 L 1917. 1918. f f f f' 989.490,36 9.297,68 768.277,11s f 820.302,96 f f 919.866,29 f 996.406,56s f 1.018.911,94 X. LA 1914. 1915. 1916. f 670.574,42 249.291,87 919.866,29 f 785.356,72s 75,— 5.643,07 f 446.946,45 3.926,36 66.726,42 36.081,25 217.184,54s 25,— 73 72 XIII. BA- EN. 1914. 1915. 1916. 0MSCHR1JVIN G. n n n n r> n n OM SCHRIJ VING. 1917. 1918. f f n w n f f Saldo winst n 768.277.11s 820.302,96 f f f 1.018.911,94 Exploitatie-uitgaven Telephoongids Interest Uitkeering 595.365,70s 224.937,25s 770.890,02s 225.516.54 11.539,53 3.962,91 282.049,12 6.747,76 46.433,27 32.354,25 223.079,86 24.535.50 9.760,60 19.467,56s. 951.183,96 67.727,98 950.236,54 25,— 30.642,58s 730.265,13 24.535,50 2.445,64 10.893,18s 137,66 10.029,73 16.057,93= 618.092,52 1.417,— 85.268,25 37.575,— 208.831,19 880.426,62 275,— 13.077,00s I 14.278,76 s 5.845,13 s f 615.199. 153.077$ 288.771,94s 10.121,37 54.886,68 i 33.377,50 208.133,21 75,— f 349.852,08 12.687,29s 61.489,73 34.862,50 211.407,81s 275,— gesprekken in publieke spreekge- aan de Gemeente Afschrijving Extra-afschrijving f 996.406,56s T VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Opbrengst van abonnementen Recht van aansluiting Werken voor rekening van derden Opbrengst van legenheden Bijzondere inkomsten VERSLAG DER GEMEEXTE-TELEPHOON. Overzicht van de zuivere baten^i lasten over de vyf laatste jaren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 507