14 14 AAN DE GEMEENTE BETAALD: 1.497.776,25 42.653,39 24.534,25 112.759,55s 1911 27.046,25 1.463.814,02® 47.415,09 1912 110.845,62s -> 248.394,42 219.021,87 1.393.596,08s 27.750,— 1913 45.663,19 136.755,73 262.402,62 1.420.240,16 46.433,27 32.354,25 1914 153.077,35s 223.079,86 I 33.377,50 1.655.776,72s 224.937,25s 1915 208.208,21 1.794.195,42 34.862,50 249.291,87 1916 66.726,42 36.081,25 1917 1.810.905,72 225.516,54 217.209,54s 190..->71.W’.'.'2 85.268,25 1.744.665,06 37.575,— 67.727,98 1918 f2.985.522,1 L I I 74 75 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. OVERZICHT van de financieele uitkomsten van dei XIV. af. Aflossing. Totaal. Interest. Winst. 1903 24.423,61® f 44.005,82 1.990,50 f 31.510,74 f 1918. 8.64 4.941,60 42.417,89s 82.542,91 10.25 j 108.642,73 33.424,24s 6.237,60 68.980,89 1905 105.302,98 37.096,62 L 1.178.706,— 6.646,60 87.895,15 1906 T> 100.680,23 13.13 82.064,45s 17.875,— 133.654,bi I Winst 13.81 1.035.444,07s 18.575,— 88.753,49 142.959,81 1908 n 1.194.729,85 19.913,75 180.278, 1909 35.066,65 125.297,60 T> n Vermindering in 1918 1910 1.353.976,56s 36.293,49 24.534,25 176.770,6; 115.942,90s n o n 179.947,1112 01 n n n n n 210.168,9115.08 n r> 231.864,8116.33 n r> n n n r> n n n n n r> n n n n v If 354.295,30 If 1.916.687,91 f 714.538,96 had in de Gem' verband met den verkoop van grond aan de Hofstraat. GEMEENTE-TELEPHOON. van den Kapitaal op 31 December VAN HET JAAR: aan vang der exploitatie VERSLAG DER gemeentelijken Telephoondienst 211.682,81s 1) In deze bedragen is niet de extra-aflossing ad f 52.608,605 begrepen, welke aan Beheer en huur j ondergrond. 1917. 118.379,37s i Uitkeering f 36.081,25 133.723,69s I 145.547,16 345.644,1119.26 328.324,2118.13 208.831,19 L 1907 1.017.667,77 i 156.112,69s 15.09 173.960,16 13.06 225.516,54 261.597,79 17.591,71 f 35.183,41s 208.133,21 211.407.81s - 217.184,54s In I van het I kapitaal. 954.978,42® 159.775,25 j 189.357,91 232.252,62 I 31.510,74 72.417,89s I Uitkeering f 37.575, 86.701,34 WillSt 6<-727,98 a 191.418,85 86.701,34 131.638,11-17 100.680,23 I 141.883,37s f 156.294,81 I f 1.005.240,45 jf i |f 2.779.026,60s f2.558.004,70® i - 208.831,19 54.886,68 L 61.489,73 8.76 f s 72.417,89s 1904 i 1.059.903,40s Vergelijking van de totale uitkeering aan de Gemeente over de twee laatste jaren. Afschrijving. 33.715,43 35.631,38 219.997,16 185.306,» 12.66 I 247.615,36 313.201.4118.92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 508