14 3.827,31 497,55 99.746,99 5 186.284,215 f 218.960.88 5 113.859,66 76 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. XV. BEREKENING f 152.856,76 f 3.329,76 105.101,225 n - 10357,20 47.518,29 n f 3.362,35s 28.389,42 5 131.236,22 n Over te brengen a Eerste aanleg. Gebouwen Afschrijving 13°/o Uitbreiding 1903. Gebouwen Afschrijving 13 Uitbreiding 1904. Gebouwen Afschrijving 12 Net Afschrijving 52 Net Afschrijving 52 °/0 f 178.119,63s 78.372.64 f 31.543,805 3.154,38 f 218.727,04 87.490,82 3.777,92 5 415,57 Net Afschrijving 44 °/0 Uitbreiding 1906. Gebouwen Afschrijving 10 °/o f 91.381,33 43.863,04 Net Afschrijving 40 °/o f 175.697.42 22.840,66 f 388.092,10 s 201.807,89 Uitbreiding 1905. Gebouwen Afschrijving 11 °/o Net Afschrijving 48 °/o f 11.769,55 1.412,35 f 768.182,44 s van het bedrag, waarvoor het Gemeentelijk Telephoonnet c.a. door het Rijk per 31 December 1916 had kunnen worden overgenomen, en van de financieele gevolgen, die daaruit voor de Gemeente zouden zijn voortgevloeid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 509