14 78 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Overgebracht f 1.995.627,04 f 17.921,18 f 95.959,90 5 f 135 340,69 5 r> f n 194.230,46 f 325.374,09 s f 230.512,56 n f Uitbreiding 1913. Gebouwen Afschrijving 3 Uitbreiding 1914. Gebouwen Afschrijving 2 Uitbreiding 1915. Gebouwen Afschrijving 1 Uitbreiding 1916. Gebouwen Net Net Afschrijving 12 Net Afschrijving 8 Net Afschrijving 4 °/o 138.102,75 s 2.762,06 211.120,06 16.889,60 240117,25 9.604,69 328.660,70 s 3.286,61 18.475,44 554,26 109.045,34 s’ 13.085,44 De vergunning loopt tot 7 Gemeente zou aan premie ontvangen 9 X 3Z» is 63/4% of236.214,87 By overname per 31 December 1916 zou door het Rijk aan de Gemeente te betalen zijn geweest eene som van3.7354594,46 Bij naasting per 31 December 1916 zou de Gemeente van het Rijk ontvangen hebben de som vanf 3.735.694,46 Door de Gemeente was op dat tijdstip aan het Telephoonbedryf pro resto geleend eene som van1.794.195,42 zoodat de Gemeente bij naasting meer zou ontvangen hebben, dan zij aan het bedrijf pro resto had geleendf 1.941.499,04 In dit bedrag is begrepen de premie voor vervroegde naasting, groot236.214,87 Voor de gebouwen en het net zou dus boven de boekwaarde ontvangen zijn f 1.705.284,17 51.368,75s 453.144,90 -504.513,65 s f 3.499.479,59 Juli 1927de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 511