By lage 15 Beheer. I. 2.475,— VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Openbaar Slachthuis over 1918. Het Openbaar Slachthuis werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door eene Commissie uit den Gemeenteraad. Deze Commissie bestond uit de heerenH. K. Koppel Jr., J. C. Streng, S. Vas Dias en C. D. Wesseling, onder voor zitterschap van den heer Mr. Dr. H. J. Romeijn, wethouder der Gemeentebedrijven. Na het overljjden van den heer Vas Dias, werd in de Raadsvergadering van 3 September 1918 in diens plaats be noemd de heer J. H. de Kleer. 1.500,— 1.500,— n n Deze ambtenaren betalen 10 O/o van hunne minimum-wedde voor het gebruik van eene dienstwoning met inbegrip van vrij vuur en licht. II. Personeel. Het personeel bestond op 31 December 1918 uit de navol gende ambtenaren en werklieden: Directie en keuringsdienst. 1 Directeur, wedde f 4.000,—f 5.000, 1 Adjunct-Directeur, wedde f3.000,f4.000,— 1 Keuringsveearts, wedde f 2.200,f 2.900, 11 Keurmeesters, wedde f 1.150,f 1,500,—: 6 Keurmeester(s) 1 1 1 .7 1 1 1 Laboratoriumbediende, wedde f 650,f 1.050, A dministratie. 1 Administrateur-Boekhouder, wedde f2.300, f 3,000,— 1.450,— 1.400,— 1.400,— 1.200,— 800,- Jaarwedde. f 5.000,— 3.000,— 2.550,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 514