I Ml I P z-7 s I |1 5- a. 1 15 1 s I 8 o I 0 1 -I 1 Hf 3 9\ S ïz; i VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Bacteriologisch onderzoek van geslachte dieren. Rund. Kalf. Geit. Vnrken. Paard. ZIEKTEN. 1 5 3 12 5 4 2j 1 1 3 1 0 1 21 12 9 1 0 0 1 1 1 9 Totaal 39 3 3 Varkenspest bij 3 varkens. Ten behoeve van de vleeschkeuring werden in het labora torium ongeveer 257 onderzoekingen uitgevoerd, waarvan 169 bacteriologische onderzoekingen van geslachte dieren, waarvan de resultaten in onderstaand staatje zyn bijeen gebracht. Bij positief resultaat (het vinden van één of meer bacteriën soorten) volgde steeds afkeuring van het betreffende dier of van de partij vleesch. In vele gevallen, met negatieven uitslag, werd om andere redenen toch tot afkeuren overgegaan. 6 6 2 1 0 0 1 1 1 6 1 0 4 4 3 4 1 1 3' 0 3: 2 0 1 Uit slag. Uit slag. o a. Uit slag. 4 3! 3 1 5 S a. 3 3 sS o tt r. 3 0 3 - - 14 2 t s 1 Uit- h slag, i - 1 I a r -1 5 - 3 5 C> 1 5 51 12 Abscessen Arthritis Endocarditis Enteritis Hepatitis Mastitis Metritis Nephritis Omphalo-phlebitis Pericarditis Peritonitis Petechiaal typhus Pleuro-pneumonie Pneumonie Polyarthritis Ruptura ventriculi Sepsis Onbekende doods oorzaak 3r 1 2 7 1 5 11 1 Uit- H slag. s 4 Oj 1 15] 10 a. i z 40 IO] 30 70 38 32 2 0 2 9 6 0 3] 8] -i o i -I - 61 2 5 2 3 - 10 1 1. 0 1 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 519