15 9 j VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Voorts werd nog bacteriologisch onderzocht: 11 maal vleesch, hetwelk bij gebruik ziekteverschijnselen tengevolge gehad zou hebben, waarvan éénmaal met positief resultaat. 10 maal werd in beslag genomen vleesch bacteriologisch onderzocht, omdat de keuring niet op andere wijze kon plaats hebben door het ontbreken van de bjjbehoorende ingewanden; ook hierbij was het resultaat éénmaal positief. De kookproef werd 9 maal verricht; 3 maal was het resultaat positief (d. w. z. dat abnormale reuk optrad) en wel by varkens die met vischafval waren gemest. Eenmaal werd een partijtje „schapenvleesch” ter onder zoek aangeboden; uit de aanwezige deelen van het skelet kon worden afgeleid, dat dit hondenvleeseh was. In het geheel werden 934 dieren uit nood geslacht of gestorven hier ingevoerd, te weten: 63 runderen, 26 vette kalveren, 9 graskalveren, 321 nuchtere kalveren, 18 schapen, 9 geiten, 88 varkens, 398 paarden, 1 veulen en 1 bok. Herkeuring werd dit jaar niet aangevraagd. De navolgende staten geven een overzicht omtrent de uitkomsten van den keuringsdienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 520