1 k I I i l 11. I I I 1 I I l l i I f 15 I I lil !s 15 I I g e I 285 g 1 14 15 OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET OPENBAAR VERSLAG VAN HET SLACHTHUIS. RECAPITULATIE dek F KEURINGEN IN 1918. Diersoort. 02 155 168 449 1305 46 6 5 51 339 44 55 j 1395'/2 1745’/2 34>/2 Runderen 31 34 3 52 62 5 3 14 3‘/2 5 i 80 6 6 Paarden 1 217 34 37 k’8 126 5 1 2 6 105 41 136 256 9 1 64 Kalveren 650 37 40 98 137 71 U/2 37 1 44 43 2 28 1 Varkens 41 90'/2 6 6 W)5 1 2 4 6 187 I Schapen 39 3 3 5 3 o 1 7 ‘/2 Geiten 2 266 '47 1624 122 10 9 99 89 1571/2 426i/2 203 487 530 1 1 1502 2744 Gevallen van Tuberculose. Diersoort. Percentage. 1459 123‘/2 11,73 7C O 3 n 1900 147'/2 193 292 i 52 Runderen Paarden Vette kalveren Graskalveren Nuchtere kalveren Varkens Schapen Geiten Aantal gevallen. 3 1 1 16 39 90 4 304 1 3 2 jz W s 3 c o. c 9 t- e 'ZS Geheel j afgekeerd. i i' 120'/2 f I 288 E I CC 508 i 198 1 Geheel dieren. I Hl 0,324 1,75 0,042 5,347 0,005 0,806 187 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 523