\it\ •b II i o 19 I 1 I 5 s t I ii I 0 i i lil r I I 15 15 31 3N 111 j "O 'g i? 31 I 16 I 17 OVER 1918. afkeuringen. 1. S 31 72 1 I Varkens 20 I 14 o/o 31 7? keuringsdienst (•ORBURG OVER 1918. specificat te r afkeuringen. 29 207 1 1 3 3 Runderen 16 16 2872 32 15 2 7 4 4 Varkens 18 °/0 Vette kalveren 264 Nuchtere kalveren Ij 7 28 72 50_[ g KEURING8DIENSTTllIJSWIJ E i 'a 1 S 35 - e w 11 J I s i g g I I I f I -i I i i 50 h 5 "S i I VERSLAG VAN HET VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 8 P E C 1 F I C A T 1 E 1! Tuberculose. Geslacht Geheele dieren. en Diersoorten. s gekeurd. 134 9 4 72 2 1 9 Runderen 8 13 1 110 11 9 13 Schapen i 287 1 39 1 Tuberculose. Geslacht I Geheele dieren. en Diersoorten. gekeurd. 1 4 1 4 101 V 18 64 Schapen 11 36 1 647 5 3 16 16 OPENBAAR SLACHTHUIS. a ■S g T3 ca O s E 2 ca c S a S TT tl r Oh ■g t» ai ft, ’d f I S E fl a I a b J jJ_J5!_2__L n i j 9 8 19 14 a g£

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 524