15 18 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. V. Slachtingen. In tegenstelling met de groote hoeveelheid vee, in 1917 geslacht, viel in het afgeloopen jaar eene belangrijke achter uitgang in het aantal slachtingen waar te nemen. Hoofdzakelijk is deze ongunstige wijziging veroorzaakt door de Regeeringsmaatregelen, in verband met de vleesch- voorziening genomen, terwijl ook de vermindering van den veestapel daartoe heeft bijgedragen. Tegenover de cijfers van 1917 zijn in 1918 minder ge slacht 10.296 runderen, 7.066 graskalveren, 524 nuchtere kalveren, 32.688 varkens, 20.536 schapen en 322 speenvar kens, méér werden gedood: 779 paarden, 1526 vette kal veren, 229 geiten en 14 veulens, in totaal dus minder ge slacht 68.884 dieren. Onder verwijzing naar het desbetreffend verslag van het Gemeentelijk Distributiebedrijf, zij bier omtrent de vleesch- distributie het volgende vermeld. Het slachtverbod, door den Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel, met ingang van 1 April 1918 uitgevaardigd, bracht eene ingrijpende verandering in de werkzaamheden teweeg. De distributie van het vee en vleesch werd toch, namens den Burgemeester, aan de Directie van het Slachthuis zoowel voor Den Haag als voor de omliggende gemeenten opgedragen. Het vee, ingekocht door een speciaal daarvoor opgericht Rijkskantoor, werd in Den Haag, als centrum-gemeente, ont vangen en van daar uit naar Rijswijk, Voorburg, Loosduinen, Wateringen, Monster, Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Voorschoten, Stomp wijk- Veur, Boskoop, Gouda, Zevenhuizen, Zoetermeer- Zegwaard, Waddinxveen, eene vacantiekolonie te Terheijde en eenige krankzinnigengestichten verzonden. Gedistribueerd zijn, ontvangen van het Rijkskantoor voor Vee en Paarden en van inbezitnemingen afkomstig: 4.836'/2 runderen, 460 paarden, 10.272 vette kalveren, 938 graskalve ren, 7.544 nuchtere kalveren, 78'/2 varkens, 1.059 schapen, tot een totaal gewicht van 2.134.440 K.G. Van dit vee is voor zieken in Den Haag en de omliggende gemeenten en eenige gestichten geleverd 63.246 K.G. vleesch. Bovendien is nog gedistribueerd 27.090 K.G. gezouten vleesch en voor lijders aan suikerziekte 2.632 K.G. spek. Door eene combinatie van slagers is aan het Slachthuis eene groote hoeveelheid z.g. eenheidsworst gefabriceerd, welke in onze Gemeente is verkocht. Het vee, is door loting aan de slagers levend toegewezen en betreffende de hoeveelheden der dieren is geregeld met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 525