15 21 Varkens 348.009 */2 348.905 5.160 343.745 133.996 '/2 Schapen 183.871 120 183.751 Geiten 1.454'/2 8.150'/2. 6.696 126 8.024 '/2 5.233.437 739.541 5.972.978 47.951 5.925.027 3.403.148 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Vleesehverbruik in 1918. VI. In K.G. (gedeeltelijk geschat). Diersoorten. Totaal. Vernietigd, i Ingevoerd. Verbruikt. 3.126.940 Runderen 276.208 8.625 3.394.523 Paarden 248.785 254.930 6.145 16.000 238.930 Kalveren 404.963 '/2 1.773.973'/2: 1.369.010 17.920 1.756.053’/2 Indien men aanneemt, dat de bevolking van ’s-Graven- hage in het jaar 1918 bestond uit 349.648 inwoners, welk cyfer werd bereikt op 1 Juli 1918, het vleesch, niet aan het Slachthuis gekeurd doch frauduleus in de Gemeente ingevoerd, buiten beschouwing gelaten dan verkrijgt men een verbruik per hoofd van 16.93 K.G. Dit gewicht is berekend van het vleesch, met inbegrip van de beenderen verkocht. Geslacht voor plaatse-1 lijk gebruik. 1 895 72l 49.874 '/2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 528