15 I 22 VII. Van elke diersoort afzonderlijk, werden het meest gestald 1 Stalling en voeding. Een volledig overzicht van stalling en voeding geven de hierna volgende staten. Het grootst aantal slachtdieren is gestald op 8 November: 113 runderen, 12 vette- en 6 graskalveren, 72 varkens en 1235 schapen, totaal 1438 dieren. 28 December 7 December 10 Augustus 27 Februari 19 December 8 November 23 April 8 Januari 25 April 308 runderen. 106 paarden. 448 vette kalveren. 193 graskalveren. 412 varkens. 1235 schapen. 33 geiten. 2 veulens. 653 nuchtere kalveren. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 529