15 - i 31 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. van Overzicht van den ijsverkoop in 1918. MAANDEN. Per 1.000 K.G. Totaal. I A f 7,50 f8,50 Voor de loopende contracten zijn de oude prijzen gehandhaafd. 18.000 98.000 12.000 8.800 I 14.000 I muari februari part pril f i fni L. kguatuB. jbt'inber ftober ■V'inber I -inber a. b. c. 72.512'/! 150.800 l 2.524.337'/, 214.687'/,! 994.850 137.600 217.187 381.375'/, 288.725 508.225 608.862'/, 639.837',, 671.100 316.700 161.425 I 104.962'/, I 88.287'/, 6.537'/, 5.362'/, 7.237'/, 7.787'/, 21.925 26.612'/, A f 11,50 j a f 13,— f 15,—i f 16,— i 22.300 26.600 23.987'/, 43.400 92.487'/, 7.075 1.925 4.837‘/,l 65.900 173.712'/,! 4.124.287'/, 131.062'/,! 193.825 276.137'/,! 268.937'/, 477.500 568.250 ,4 247.712'/,!* 66.712'/, 238.837'/, 61.375 26.350 17.450 16.900 279.125 289.750 145.837'/, 17.000 128.000 I 85.5877,! 66.550 - In Kilogrammen. Door het slachtverbod nam het vleeschverbruik aanmer kelijk af en betrokken de slagers, vergeleken met het ver bruik in 1917, minder ijs voor het bewaren van het vleesch, dat zij in geringer hoeveelheden in hunne winkels voorradig hadden. Werd in 1917 een omzet bereikt van 4.987.O371/, K.G., in het afgeloopen jaar werd slechts 4.124.2871/, K.G. ijs verkocht. Als een gevolg van de stijging der productiekosten, in hoofdzaak veroorzaakt door de verhoogde prijzen van elec- trischen stroom, zout en zwavelig zuur, bleek het noodig te zijn eveneens de ijsprijzen te herzien. Volgens besluit van Burgemeester en Wethouders gelden, af 1 Juli 1918, de volgende tarieven per 1000 K.G. per winterovereenkomst f 11, jaarovereenkomst13, zomerovereenkomst 15,— d. zonder overeenkomst16,— De financieële uitkomsten zijn opgenomen in het „Admini stratief overzicht”, hoofdstukken VIII, IX en X.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 535