15 32 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. XIII. V erschillende inkomsten. Betvaarloon. L Voor het bewaren van geslachte dieren, vleesch, vet en afval, langer dan 24 uur, werd ontvangen f 1.063,25. w Badinrichting. Ter besparing van brandstof is de badinrichting in het afgeloopen jaar voor het publiek gesloten gebleven. Aan Verkoop van bloed en mest. Volgens afgesloten overeenkomst heeft het bloed en de mest, ter beschikking van Slachthuis gelaten, opgebracht de som van f 3.000, Weegbriefjes. Behalve het gebruikelijke weegkaartje, werden 13 weeg briefjes afgegeven, waarvoor f 0.05 per stuk is ingevorderd. 4 1 10 1 137 Sterilisator en vetsmelterij. Gesteriliseerd werd het vleesch van 202 runderen, 30 var kens en 10 kalveren en bovendien nog 3.791 K G. vleesch, hetwelk in het begin van het jaar aan het publiek tegen lagen prijs is verkocht, terwijl het gedurende de vleeschdistributie aan de Gemeentelijke Centrale Keuken geleverd werd. Van de vetsmelterij werd een veelvuldig gebruik gemaakt het voorwaardelijk goedgekeurde vet is gesmolten en daarna voor het gebruik geschikt verklaard. Ontvangen is f 1.057,53. Afkeurbewijzen. Tegen betaling van f 0,10 per stuk zijn aan belang hebbenden 846 afkeurbewijzen verstrekt geworden. Duplicaat-bons. Berekend h f 0,10 per stuk, zijn uitgeschreven: 41 duplicaat-Slachtbons. Stalbons. Voederbon. Keurbons. bon-IJsverkoop. Weegkaartjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 536