15 34 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. AARD DER OVERTREDINGEN. n 149 ’s-Gravenhage, April 1919. De Directeur van het Openbaar Slachthuis, H. G. van Harrevelt. In 4 gevallen volgde vrijspraak, in 1 ontslag van rechts vervolging; in de overige 144 volgde veroordeeling of voor waardelijke veroordeeling voor zoover deze zaken reeds zyn afgehandeld. Aantal processen-vertaal. Verordening op het slachten van vee en op den invoer, het vervoer, den doorvoer, de keu ring van vleeseh en den handel daarin in de Gemeente ’s-Gra venhage. (Verzameling 1911 No. 8.) ’18 ingevolge Wet van 23 1 6 35 25 47 2 6 19 3 2 2 1 2. 3. 4. n M? B. 6 April Febr. ’18 (Slachtverbod). M. B. 13 Juli ’18, S. 162 (Vervoerverbod). Distributiewet Art. 12. W. v. S. Art. 184. Motor- en Rijwielwet Art. 16'. Art. 3. 4 sub 1. 4 4 4 9. 10.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 538