l I i I I f I 1 I li I I 1 I o 1 I S h' II F 1 II !i I 1 l 1 s f s -1-1 I ss B- -i rf x; i w idHIi l 1 I h lil 11 2 §>1 I-8 F I o **.o li tl o ÏB s? M 1'2 A - 2 1= fc ca 2 s g 1 r I s I 1 i 1 i i I lii ïl I l 1 li li s Is si F 50 OPGAVEN, bedoeld in art. 31 f fê I "O i -I 3 0 s i 21 i 1 I X cö s i 5 s- S S 5 s 3 1 .s I 5 i i I i r21 i a I w I iöTg 1 r~87~ DRA i>M|eT ^pkwet (Staatsblad 1904, n°. 235). SS' s Cl 1 51 STAAT ill Leiiteschulden. AANLEIDING TOT EN DOEL VAN DE GELDLEENINGEN. f f 1.260000, 4.000.000, n Totaal ƒ93.074.000, Totaal 106.100.000,- 1) De verdere uitgifte van deze leening is gestaakt. Op 1 Mei Aantal ver- Vervi SD Verleend voor s "O 2 i». 2». 2 1 30 33 34 35 38 8 I9s 6 4 6 3 I 46 30 4 369 400 I n n 3‘/ï 4 4 r> n 3 O Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. 1889 ƒ94 1894/97 1897 1876 1886 1906 1907 1908 Bedrag van elke schuld op 81 December 1918. Over geschreven Rente ten honderd. 41/2 31/2 Inge trokken Bedrag der rent van elke schul 1 over 1918. n n n gedeelte van f 10.000.0001) gedeelte van f 10.000.0001) daar waarin zü is aangegaan. 1909 1911 1911 1912 191-1 1915 1916 19» 8 191b 3 3 Aantal verloven in het ver- gunningsjaar 1917 1918 gedeelte van f 3.000.000 i) <s Z a. Cm cö 2.387.000,— 2.133.000,— 912.000,— 3>/2 ■»l2 »‘/2 3>/2 31/2 34.230,- 123.360,- 187.560,— 5 f I I 1899 1902 1905 1905 1906/7 »d «3 00 J* :?l “1 na CU 3.168.000,— 6.824.000,- 5.172.000,— 363.000,- 8.530.000- 9.360.000,— 4.804.000,- 10.000.000,— 10.000.000,— 3i/2 3 3 8 m3 rt 31/2 4 4 31,(2 4 41/2 4 41 (2 b <s 949.000,- 2.982.000,— 4.620.000,— 4.580.000,- 3.760.000,— 2.277.000,— 388.000,— 4 473,000,— CU 10 -U at *o tx _Q 82~T buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven enz. h n n n X - -o-- --po^.^yxivu. Voor aanleg van buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven enz. Voor aanleg van het electrisch train wegnet. op een ander persoon art. 26 1ste lid. Aantal inrichtingen, waar op 1 Mei 1918 krachtens verlof geschiedt s 5.0« 0.000,— 4.000.000,— 3.0OU.O0O,— 500 0u0 6.000.000 1 UW,— 4.000.000,— 6.G0O.000 112.560,-» I 276.320,- I 212.4'H-d 13.510,- I 34".34". I 428.4"". I 2» I 225.'MH'.- I 84.805,- 66.060,—I 27.810,-j E S.É 4.UW.UUU,— 8.000.000,- 6.000.000,— 500.000,— 10.000.000,— 10.00o.000,— 5.000.000,- 10.O0U.000,— lo.000.000,— S 8I4| 5 I 8 AANTAL VERGUNNINGEN in het vergunningsjaar 1917—1918. 2.147.000, 2^ tL 77 3 619 309 f 61.592,18» 669 542 k welke derhalve niet medetelt voor het maximum. E« ël si n vergunnings jaar 1917/1918 verleend voor den verkoop 540,- j 78.102,50 22 s •i f Èf li -S 2 2 101 voor eene buitengewone inrichting van maatschaj 160.125,- 13-2.300.- I 82.110, -il 13.720,-j 161 910,-11 i 03 I a T~86 fee ^2 2 75 SS werken. het electriseh rramwegnet. 14 1» 1U 17 Hlutal inrichtingen, Btp 1 Mei 1918 krachtens k'inüng sterke drank H- klein werd verkocht. Alsvoren. Alsvoren. Voor aanleg van het electrisch tramwegnet. Voor aankoop van grond voor de tweede gasfabriek. up i mei aancai ver- 1918 geldend loven in het i maximum - aantal der vergun ningen 250.000,— 5.5011.000,— i 3.000.000.— 3.000.000,— 1.100.000,- I I 9 Voor aanleg van riolen te Scheveningen en andere buitengewone werken. Voor aflossing van de in 1877, 1879/80 en 1884 aangegane geldleeningen en voor aanleg van ver stillende buitengewone werken, uitgetrokken op de begroetingen voor 1885 en 3886. Voor aanleg van buitengewone werken, waaronder uitbreiding van de gasfabriek. Voor aanleg van buitengewone werken. Alsvoren. i n n n uitbreiding van het electrisch rramwegnet. r aanleg van buitengewone werken, waaronder voor de Bedrijven enz. n w n n n n o' S I n 5 26 1 27 28 7^7 mJ o XI c S o 16 11 TÏ2T~Ï3~ 4 I |39"l 1) Waaronder een logementsvergunning. 2) Waaronder eene vergunning, verleend I Verleend (de hier bedoelde vergunningen zyn reeds vermeld in kolom 1—5.) krachtens art. 55 I 1ste lid l

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 53